ഹയര്‍സെക്കന്ററി പരീക്ഷ: ജനുവരി 10 വരെ ഫീസടയ്ക്കാം

മാര്‍ച്ചില്‍(2017) നടക്കുന്ന രണ്ടാം വര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്ററി പരീക്ഷയ്ക്ക് സൂപ്പര്‍ ഫൈനോടുകൂടി ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുളള അവസാന തീയതി ജനുവരി 10 വരെ നീട്ടി. പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ അപേക്ഷയും മുമ്പ് എഴുതിയ ഹയര്‍സെക്കന്ററി പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പകര്‍പ്പും, പരീക്ഷാ ഫീസടച്ച ചെല്ലാന്റെ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പിയും പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ കത്തോടുകൂടി ജനുവരി 10 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ഹയര്‍സെക്കന്ററി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.