ആധാർ വിവരങ്ങൾ അപ്​ഡേറ്റ്​ ചെയ്യുന്നതിനും 18 ശതമാനം ജി.എസ്​.ടി

ആധാർ വിവരങ്ങൾ അപ്​ഡേറ്റ്​ ചെയ്യുന്നതിനും ഇനി ജി.എസ്​.ടി. വിവരങ്ങൾ അപ്​ഡേറ്റ്​ ചെയ്യുന്നതിന്​ 18 ശതമാനം ജി.എസ്​.ടിയാണ്​ കേന്ദ്രസർക്കാർ ചുമത്തുക. പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം ആധാർ വിവരങ്ങൾ അപ്​ഡേറ്റ്​ ചെയ്യാൻ 30 രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. മുമ്പ്​ ഇത്​ 25 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു.

അതേ സമയം, ആധാറിൽ വിവരങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതിന്​ ഇൗ തുക ബാധകമല്ലെന്ന്​ യു.​െഎ.ഡി.​െഎ.എ വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. നിലവിൽ ജനനതിയതി, ലിംഗം, സെൽഫോൺ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം തുടങ്ങിയവയാണ്​ അപ്​ഡേറ്റ്​ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. 

അതേ സമയം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ഒൗദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്​തമാക്കി. ഒൗദ്യോഗിക ഉത്തരവിന്​ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു.