ഇന്ന് അര്‍ദ്ധ രാത്രി മുതല്‍ പാചകവാതക വിലയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ്

രാജ്യത്ത് പാചകവാതക വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ദ്ധനവ്. സബ്‌സിഡി ഉള്ള സിലിണ്ടറിന് 1രൂപ 76 പൈസയും സബ്‌സിഡി ഇല്ലാത്ത സിലിണ്ടറിന് 35 രൂപ 60 പൈസയുമാണ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചത്. പുതുക്കിയ വില ഇന്ന് അര്‍ദ്ധ രാത്രി മുതല്‍ നിലവില്‍ വരും.