ടെന്നിസ്സി ഒഫീഷ്യല്‍ സ്റ്റേറ്റ് ബുക്കായി ബൈബിള്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഹൌസ് അംഗീകരിച്ചു

ടെന്നിസ്സി: ടെന്നിസ്സി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുസ്തകമായി ബൈബിള്‍ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രമേയം ടെന്നിസ്സി പ്രതിനിധി സഭ അംഗീകരിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 30 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കിയത് . പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി 55 പേര്‍ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോള്‍ 28 പേര് എതിര്‍ത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു.

വിശുദ്ധ ബൈബിള്‍ ടെന്നിസ്സി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തില്‍ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ടെന്നിസ്സി സംസ്ഥാനത്തെ ഫാമിലി ചരിത്രം ബൈബിളില്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രമേയത്തില്‍ ചൂണ്ടികാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. തോമസ് നെല്‍സണ്‍ ,ഗിഡിയന്‍സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍, യുണൈറ്റഡ് മെത്തഡിസ്റ് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൌസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മള്‍ട്ടിമില്യണ്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി ടെന്നിസ്സിയില്‍ ആണെന്നുംപ്രമേയത്തില്‍ കാണുന്നു .

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പാഷനെ ഫ്ളവറിന്റെ പേര് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം ക്രൗണ്‍ ഓഫ് ത്രോണ്‍സ് നെയില്‍സ് കോര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ നിര്‍മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് സൗത്ത് അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യകാല മിഷനറിമാര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യങ്ങളെയും പരിഗണിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചതും പ്രതിനിധിസഭ അംഗീകരിച്ചതുമെന്ന് പ്രമേയത്തില്‍ പറയുന്നു .