പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത്

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തുന്ന തിരുവല്ല താലൂക്കുതല പരാതിപരിഹാര അദാലത്ത് ഈ മാസം 21ന് തിരുവല്ല സത്രം കോംപ്ലക്‌സില്‍ നടക്കും. രാവിലെ 9.30ന് അദാലത്ത് ആരംഭിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെയും ഓഫീസില്‍ നിന്നും, സ ര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കുമായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്കും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാതല ഉദേ്യാഗസ്ഥര്‍ക്കും കൈമാറിയിട്ടുള്ളതുമായ പരാതികളും പുതിയ പരാതികളും അദാലത്തി ല്‍ പരിഗണിക്കും. തിരുവ ല്ല താലൂക്ക്  ഓഫീസിലും താലൂക്കിന്റെ പരിധിയിലുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. കൂടാതെ pgrcellpta1@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലും  8086816976 എന്ന വാട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പരിലും പരാതികള്‍ നല്‍കാം. അപേക്ഷ ഈ മാസം ഏഴ് വരെ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലെ ജില്ലാതല ഓഫീസര്‍മാര്‍ തീരുമാനമെടുത്ത്  നടപടി വിവരം അദാലത്തില്‍ അറിയിക്കും. അദാലത്ത് ദിവസവും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കാമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.