റാന്നി വിളയിൽ വി പി തോമസ് ( തോമാച്ചൻ )

v p thomas

റാന്നി വിളയിൽ വി പി തോമസ് ( തോമാച്ചൻ ) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച്ച നാല് മണിക് റാന്നി സെൻറ് തോമസ് വലിയപള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ