വനത്തില്‍ യുവാവിന്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങള്‍

പത്തനംതിട്ട കൊക്കാത്തോട്ടിലെ വനത്തില്‍ യുവാവിന്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. കൊക്കാത്തോട് അപ്പൂപ്പന്‍ തോട് കിടങ്ങില്‍ കിഴക്കേതില്‍ രവി (43)യാണ് മരിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.പുലി കൊന്നതാണെന്നു സംശയം.