ഫ്ളോറിഡ: ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്നുതവണ കോവിഡ് കേസുകളിൽ റിക്കാർഡ്

ഫ്ളോറിഡ: – ജൂലൈ 31 മുതലുള്ള ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്നുതവണയാണ് ഫ്ളോറിഡയിലെ ഏകദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പുതിയ റിക്കാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. സി ഡി സി യുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ശനിയാഴ്ച മാത്രം 23903 രോഗികളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ഫ്ളോറിഡയിലെ ആഗസ്റ്റ് 6 വരെയുള്ള കോവി ഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 2725450 ആയി ഉയർന്നു. ശനിയാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ 13348 പേരെയാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.ശനിയാഴ്ച 19 കോവിഡ് മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ മാത്രം മരണ സംഖ്യ 39696 ആയി. ഈ കണക്കുകൾ ശനിയാഴ്ച സി ഡി സി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടതാണ്.ജൂലൈ 31 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏകദിന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർദ്ധനവാണ്.21683 പേർ. വ്യാഴാഴ്ച 22783 പേർ..ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആന്റ് ഹ്യൂമൻ സർവീസിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് തുടർച്ചയായി ഒരാഴ്ചയിൽ 6 ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടവരുടെ എണ്ണത്തിൽ റിക്കാർഡ് വർദ്ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.ആഗസ്റ്റ് 7 വരെ അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് മൂലം 620404 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്