അടിമുടി മാറുവാൻ കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നു;ആർ.എസ്​.എസ്​ മാതൃകയിലേക്ക്

congress

സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തി അടിമുടി മാറുവാൻ കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നു. ​ ആർ.എസ്​.എസ്​ മാതൃക സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ് . ​പ്രേരക്​മാരെ നിയമിച്ച്​ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം താഴേ തട്ടിലെത്തിക്കാനാണ്​ നീക്കം. ഇതിനായി സംഘടനാസംവിധാനം ആർ.എസ്​.എസ്​ മാതൃകയിലേക്ക്​ ഉടച്ചുവാർക്കും. കഴിഞ്ഞ മൂന്നിന്​ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ അസമിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ്​ നേതാവ്​ തരുൺ ഗൊഗോയ്​ ആണ്​ ഈ ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്​. മറ്റ്​ അംഗങ്ങൾ ഇതി​നെ പിന്താങ്ങുകയായിരുന്നു. അഞ്ച്​ ജില്ലകളടങ്ങിയ ഒരു ഡിവിഷന്​ മൂന്ന്​ പ്രേരക്​മാർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ പ്രേരക്​മാർ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകർ ആയിരിക്കും. ഈ മാസം തന്നെ പ്രേരക്​മാരെ നിയമിക്കാൻ പി.സി.സികൾക്ക്​ അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ്​ കമ്മറ്റി നിർദേശം നൽകി. പാർട്ടിയെ കുറിച്ച്​ നല്ല ധാരണയുള്ള ആളുകളെ മാത്രമായിരിക്കും പ്രേരക്​മാരാക്കി നിയമിക്കുക.