നിര്യതനായി റാന്നി ഐത്തല മിനി വിലാസത്തിൽ മോഹൻലാൽ (47)

റാന്നി ഐത്തല മിനി വിലാസത്തിൽ മോഹൻലാൽ (47) സംസ്കാരം നാളെ (26/4/2020 ഞായർ) ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് സ്വഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടും.