രഹ്ന ഫാത്തിമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പത്തനംതിട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു