ബലാല്‍സംഗം തടയുന്നതിനായി ട്രൗസര്‍

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമം വര്‍ധിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ജര്‍മ്മനിയില്‍ ബലാല്‍സംഗം തടയുന്നതിനായി ട്രൗസര്‍ വിപണിയിലിറക്കി. സേഫ് ഷോട്ട്‌സ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് വിപണയിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതു 100 ശതമാനം സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് വിപണിയിലിറക്കിയവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിന് പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഈ ഷോട്ട്‌സില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സേഫ് ഷോട്ട്‌സ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ നേരെ അതിക്രമം ഉണ്ടായാല്‍ 130 ഡിബി ശബ്ദത്തില്‍ ഇത് സൈറണ്‍ മുഴക്കും. ഇത് വലിച്ച് കീറാന്‍ കഴിയുകയില്ല. മൂര്‍ച്ചയുള്ള കത്രിക കൊണ്ടും ഈ കീറാന്‍ കഴിയില്ല. ഇതിന്റെ വില 100 യൂറോ ആണ്.സാന്‍ഡ്ര സെലിസ് എന്ന ജര്‍മ്മന്‍ യുവതിയാണ് ഈ സേഫ് ഷോട്ട്‌സ് കണ്ടുപിടിച്ചത്.