വയലത്തല ആടുപാറക്കാവ് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉതൃട്ടാതി മഹോത്സവം

വയലത്തല ആടുപാറക്കാവ് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉതൃട്ടാതി മഹോത്സവം

വയലത്തല ആടുപാറക്കാവ് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ  ഉതൃട്ടാതി മഹോത്സവം ജനുവരി 30 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 1 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ നടന്നു.  30 – നു പുലർച്ചെ 7 നു ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഹരികൃഷ്ണൻ  ഏബ്രാന്തിരി തൃക്കൊടിയേറ്റു നിർവഹിച്ചു.  മൂന്നു ദിനവും ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്നദാനം , പറ വഴിപാട് ,  അൻപൊലി വഴിപാട്  സ്വീകരണം , ഗണപതിഹോമം പ്രത്യേക പൂജകൾ  എന്നിവ നടന്നു .  ഉതൃട്ടാതി ദിനത്തിൽ രാവിലെ ഒൻപതിന് മലനടയിൽ  വിശേഷാൽ പൂജയും കലശവും നൂറും പാലും വഴിപാടുകളായി നടന്നു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പറ അൻപൊലി വഴിപാട് സ്വീകരണം. 12 : 30 നു നടന്ന പിറന്നാൾ സദ്യയിൽ  നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ പങ്കാളികളായി. വൈകിട്ട് എതിരേൽപ്പ്‌ പുതുമൺ കാണിക്ക മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു വിവിധ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ചക്കപാലം വഴി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിചേർന്നു. രാത്രിയിൽ  താലപ്പൊലി  സ്വീകരണം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വിളക്കൻപൊലി എന്നിവയും ദീപാരാധനയും ഉണ്ടായിരുന്നു.