കോവിഡ് 19: ആശുപത്രികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്താന്‍ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പരിശോധന

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി.ബി നൂഹ്, വടശേരിക്കര പിഎച്ച്‌സി സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയപ്പോള്‍.

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി.ബി നൂഹ് ആശുപത്രികളില്‍ പരിശോധന നടത്തി. റാന്നി പെരുന്നാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് സെന്റര്‍, വടശേരിക്കര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവടങ്ങളിലാണ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എത്തിയത്. ഈ ആശുപത്രികളില്‍ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റജിസ്റ്റര്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പരിശോധിച്ചു. വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു. വാര്‍ഡ് സാനിറ്റേഷന്‍ കമ്മിറ്റികള്‍ സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍, മരുന്ന് സ്‌റ്റോക്ക്, ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും വോളണ്ടിയര്‍മാരുടെയും ഗൃഹസന്ദര്‍ശന രജിസ്റ്റര്‍, ആശവര്‍ക്കര്‍മാരുടെ ഭവന സന്ദര്‍ശന രജിസ്റ്റര്‍, കോവിഡ് 19 ഹൈ റിസ്‌ക്ക് മേഖലയില്‍ നിന്നെത്തിയവരുടെ കണക്കുകള്‍, ഹൈ റിസ്‌ക്ക് മേഖലയില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ തുടങ്ങിയ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പരിശോധിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെയും ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍പെക്ടര്‍മാരുടെയും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും ക്ഷേമവും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ആരാഞ്ഞു. എന്‍.എച്ച്.എം ഡി.പി.എം ഡോ.എബി സുഷനും പങ്കെടുത്തു